Het effect van slecht slapen op chronische lage rugpijn - een studie - Dorsoo

Het effect van slecht slapen op chronische lage rugpijn - een studie

Kris - Kinesitherapeut vrijdag 3 januari 2020 Leestijd: 3 minuten
3

Slecht slapen heeft een impact op ons lichaam. Zo heeft het ook een negatief effect op het herstel van chronische lage rugpijn. Recent onderzoek heeft dat uitgewezen. Lees er meer over in dit artikel.

Wat is chronische lage rugpijn?

Chronische lage rugpijn is een aanhoudende rugpijn of een frequent terugkerende rugpijn ter hoogte van de lumbale wervels en dat voor een periode van minstens 3 maanden. De lumbale wervels of lendenwervels zijn de wervels van de lage rug en worden aangeduid met L1, L2, L3, L4 en L5. Chronische rugpijn kan specifiek zijn, met een duidelijk aanwijsbare oorzaak, of aspecifiek waarbij de oorzaak onduidelijk is.    

Recent onderzoek in Noorwegen

Slaapproblemen verminderen de kans dat chronische lage rugpijn opgelost wordt op lange termijn. Omgekeerd zal het vermijden en verminderen van slapeloosheid de kans op herstel van chronische rugpijn verhogen.

Aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Trondheim werd een grootschalige studie gedurende meer dan 10 jaar gedaan met 3712 vrouwen en 2488 mannen. De bevindingen werden op 4 december 2019 gepubliceerd in The Journal of Epidemiology and Community Health.

Wie waren de deelnemers aan de studie?

De proefpersonen waren minstens 20 jaar oud en hadden ook geparticipeerd aan de HUNT-studie. Dat is een van de grootste en langstlopende gezondheidsstudies ter wereld. De deelnemers met chronische lage rugpijn werden uit de HUNT-studie geselecteerd voor deze nieuwe studie, die dus focust op chronische lage rugklachten. Ze werden ondervraagd in de periode 1995-1997 en herbevraagd tussen 2006 en 2008.

Dorsoo blog effect slapen op chronische lage rugpijn onderzoek

De deelnemers die slapeloosheid, pijnlijke spieren en gewrichten in de eerste vragenlijst (1995-1997) en chronische lage rugpijn rapporteerden in de eerste vragenlijst en de follow-up vragenlijst (2006-2008), werden geanalyseerd. De wetenschappers hielden rekening met leeftijd, fysieke activiteit, BMI, opleidingsniveau en roken.

In de 11 jaar tussen de start en follow-up van de studie zijn 1502 vrouwen (40,6 %) en 1296 mannen (51,2 %) hersteld van chronische lage rugpijn.

Verbeter uw nachtrust

Een goede nachtrust is essentieel om goed te recupereren. Lees meer over het best ondersteunende bed van Dorsoo.

Ontdek Dorsoo Active+

Resultaten van de studie

De personen die hadden aangegeven dat ze frequent of altijd slapeloosheid ervaren, waren duidelijk minder hersteld dan de groep die wel een goede nachtrust kende. Het is zelfs zo dat de kans op herstel van chronische lage rugpijn vermindert naarmate het aantal symptomen van slapeloosheid toeneemt. Vrouwen met één symptoom van slapeloosheid hebben 19 % minder kans op herstel dan vrouwen zonder symptomen. Bij vrouwen met 2 of 3 symptomen is dat respectievelijk 32 % en 40 % minder kans op een volledig herstel van chronische lage rugpijn.

De studie brengt nog een ander belangrijk punt aan het licht. Binnen de groep van mensen met slaapproblemen hebben diegene die ook spier- of gewrichtspijn ervaren duidelijk minder kans op een volledig herstel van chronische lage rugklachten. Vrouwen en mannen die pijn ervaren op vijf of meer plaatsen in het lichaam bovenop symptomen van slapeloosheid hebben respectievelijk 46 % en 31 % minder kans op herstel van chronische lage rugpijn. De kans op herstel vermindert nog wat als de spier- en of gewrichtspijn tijdens de nacht aanwezig is. Die groep van personen heeft het minste kans op een volledig herstel van chronische lage rugklachten.

Besluit: de rol van goed slapen bij chronische lage rugpijn

Slaapproblemen (zoals insomnia) gaan vaak gepaard met lage rugpijn en worden gelinkt aan de toename van pijnprikkels en het voortduren van lage rugpijn. Hoe dat mechanisme precies werkt, heeft men nog niet kunnen achterhalen. Sommige studies suggereren dat een slechte nachtrust ontstekingen van het lichaam in de hand werkt en mogelijks ook de verwerking van pijnprikkels in het brein negatief beïnvloedt. 

De lagere kans op herstel van chronische rugpijn bij vrouwen in vergelijking met mannen kan te maken hebben met toeval of met de manier waarop pijnprikkels anders verwerkt worden door het brein tijdens de slaap, zeggen de wetenschappers.

Dorsoo blog effect slapen op chronische lage rugpijn vrouwen

Als algemene conclusie van deze studie kunnen we stellen dat een goede nachtrust de kans op een volledig herstel van chronische lage rugklachten gevoelig verhoogt. Of anders gezegd: slecht slapen in meer of mindere mate (aantal symptomen van slapeloosheid) verlaagt de kans dat iemand volledig herstelt met bijna 50 % in het slechtste geval.

De behandeling van chronische rugpijn is natuurlijk veelzijdig, waarbij de verschillende disciplines, waaronder kinesitherapie, hun rol spelen om de patiënt een zo goed mogelijke revalidatie te bieden. 

De studie werd gesubsidieerd door de Noorse Autoriteit inzake Gezondheid (RHA), de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU) en het Noorse Fonds voor Postgraduaat Training van Fysiotherapie.

Bron: https://www.medscape.com/viewarticle/922338

Gerelateerde artikels

Over Kris, kinesitherapeut bij Dorsoo Kris vindt een goede nachtrust belangrijk. Deze kine, afgestudeerd als Master in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie aan de KU Leuven, geeft het beste van zichzelf in elk project waarmee hij slapers of zorgprofessionals helpt om hun rug te sparen. Om daarnaast te ontspannen, houdt hij van tochtjes met zijn mountainbike.