Slaaponderzoek van Dorsoo wijst uit dat de slaapkwaliteit van de Vlaming beter kan

Slaaponderzoek van Dorsoo wijst uit dat de slaapkwaliteit van de Vlaming beter kan

Paul - Zaakvoerder Leestijd: 4 minuten
4

Niet alleen willen we bij Dorsoo de slaap zo goed mogelijk doorgronden door alle mogelijke wetenschappelijke publicaties uit te pluizen, we willen ook uw slaap door en door kennen. Daarom organiseerden we in april 2023 een groot slaaponderzoek bij 1000 Vlamingen waarin we hen bevroegen naar hun slaappatroon.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ipsos. De 1000 Vlamingen werden samengesteld om een representatief staal te zijn van Vlaanderen, zowel op het vlak van gender, leeftijd als regio.

We slapen minder (goed) dan we zouden willen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Vlamingen evalueren hun slaap met een matige score van 6,3 op 10. De gepercipieerde kwaliteit van de slaap krijgt een eerder bescheiden score, ook de kwantiteit is er niet: de helft van de Vlamingen slaapt te weinig en denkt meer slaap nodig te hebben om zich uitgeslapen te voelen. Alleen het weekend lijkt soms enig soelaas te brengen.

Als we een breakdown maken van de gegevens die tot die voornaamste conclusies leiden, leren we uit het onderzoek het volgende:

  • 52 % van de Vlamingen heeft minder dan 7 uur slaap tijdens de week.
  • 40 % staat later op in het weekend. 32 % doet dat na 9 uur. 68 % van de Vlamingen heeft minstens 7 uur slaap in het weekend. Het weekend wordt dus gebruikt om uit te slapen.
  • Amper 40 % slaapt regelmatig: ongeveer elke nacht hetzelfde aantal uren.
  • 55-plussers hebben een vastere slaaproutine en slapen vaker hetzelfde aantal uren in de week als tijdens het weekend.
  • 49 % van de Vlamingen heeft de perceptie dat ze te weinig slapen.
  • 22 % is vermoeid doorheen de dag.

slaaponderzoek bij de Vlaming - slapen doorheen de weekslaaponderzoek bij de Vlaming - slapen doorheen de week

Waarom we minder goed slapen

De eerder matige score blijkt tal van oorzaken te hebben. 44 % van de Vlamingen erkent bij zichzelf soms een slaapprobleem.

Slaapproblemen zelf (insomnie, nachtmerries, angsten, slaapapneu ...) hebben met 62 % de grootste impact op het cijfer dat we onze slaap toebedelen. Daarna volgen rug-, schouder- en nekklachten (20 %) en mentale klachten (15 %). 

Maar liefst 61 % van de Vlamingen heeft fysieke klachten in de lage rug, nek, schouders of midden- of bovenrug. Van de Vlamingen die last hebben van dit type klachten heeft 16 % dagelijks moeite met inslapen en 32 % wordt elke nacht wakker. Terwijl bij de Vlamingen zonder rugklachten 7 % dagelijks moeite heeft met inslapen en 24 % elke nacht wakker wordt.

In de resultaten sluipt ook een probleem van deze digitale tijd: 32 % neemt elke dag zijn smartphone mee in de slaapkamer en is er nog mee bezig vlak voor het slapen.

Resultaten slaaponderzoek

Benieuwd naar meer resultaten? Lees meer in onze gedetailleerde rapportering van het slaaponderzoek.

Ontdek het uitgebreid rapport

4 op 5 Vlamingen neemt verschillende slaaphoudingen aan

61 % van de Vlamingen slaapt in op de zij. Dat blijkt veruit de dominante slaaphouding, want rug, buik of de combinatie zij-buik scoren elk amper meer dan 10 %. 80 % van de  Vlamingen geeft aan dat ze ook nog in andere houdingen slapen. Op de rug is dan met 31 % het vaakst voorkomende alternatief.

slaaponderzoek - slaaphoudingen van de Vlaming

De Vlaamse vrouw slaapt slechter dan de man

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen iets meer met hun slaap worstelen dan mannen. Niet alleen geven ze hun slaap maar 6 op 10 (tegenover 6,6 voor mannen), 48 % erkent slaapproblemen bij zichzelf, terwijl dat voor mannen maar 39 % is. Heel concreet geeft zelfs 83 % van de Vlaamse vrouwen mee dat ze weleens moeite ervaren met inslapen, bij mannen is dat 72 %. Het percentage vrouwen dat de slaap niet kan vatten omdat ze piekeren, ligt met 58 % hoger dan bij de mannen, waar dat 50 % is.

slaaponderzoek bij Vlamingen - vrouwen slapen slechter dan mannen

Vrouwen blijken in concreto meer last te hebben van insomnie, nachtmerries en rusteloze benen. Ook het percentage fysieke klachten ligt hoger: 66 % van de vrouwen versus 57 % bij mannen. Het gaat daarbij vaker om nek- en schouderklachten, maar ook midden- of bovenrugklachten. 

Voor 30 % van de vrouwen met een partner is een partner die snurkt de reden waarom ze moeilijk in slaap vallen. 20 % van de koppels slaapt overigens weleens in een aparte kamer.

slaaponderzoek Vlamingen vrouwen versus mannen

Onderbouwde informatie blijven aanreiken

Die studie, en in het bijzonder de passage over rug-, schouder- en nekklachten, sterkt Dorsoo in de unieke waarde van zijn Active+ slaapsysteem, dat er exact op gericht is om dat type klachten tot een minimum te beperken. Ook als een persoon van houding verandert in bed, wat 4 op 5 Vlamingen aangeven te doen. 

Door de combinatie van een dynamische bedbodem en een kwalitatieve matras krijgt het lichaam de hele nacht door, maar ook door de jaren heen, de best mogelijke ondersteuning, omdat het systeem zich aanpast aan de slaappositie en de morfologie van de slaper.

De brede resultaten overtuigen ons ervan dat we de klanten ook zoveel mogelijk slaaptips moeten aanreiken via onze blog, nieuwsbrieven, sociale media, informatieve folders en in onze adviespunten om de algehele slaapkwaliteit van iedereen op te krikken.

Dankzij onderzoeksinitiatieven als deze enquête kunnen we onze klanten altijd het best onderbouwde advies geven als ze bij ons komen aankloppen voor een slaapoplossing. Gewapend met die gegevens kunnen onze adviseurs in onze advieswinkels de slaapproblematieken nog beter kaderen en meedenken over hoe ze de slaap van de klant kunnen verbeteren met een puur functionele benadering (advies over bed, matras en ergonomische hoofdkussens), maar ook handvaten aanreiken voor een betere slaaphygiëne (gedragsmatig, gewoontes).

Over Paul, zaakvoerder bij Dorsoo Paul kreeg de drang om dingen te verbeteren en te innoveren met de paplepel ingegoten. Zijn ingenieursstudies scherpten die innovatiedrang nog verder aan. Hij geniet er intens van om samen met anderen – familie, vrienden en collega’s – te evolueren richting één groter doel.