Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

Jan - Manueel therapeut Leestijd: 4 minuten

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (of CVS) verwijst naar een klinisch vastgestelde steeds weerkerende vermoeidheid of uitputting die zes maanden of langer aanhoudt. De CVS-patiënt wordt plots ziek en klaagt over slecht slapen en extreme uitputting, zelfs na een kleine inspanning.

De symptomen van CVS

Door het chronisch vermoeidheidssyndroom zijn vele patiënten niet meer in staat om voltijds te werken. Na een inspanning kunnen ze slechts beperkt functioneren. De abnormale uitputting verdwijnt niet door slaap en allerlei fysieke en mentale klachten steken de kop op.

De patiënt kan hij ook moeilijk inslapen en ervaart slaapstoornissen van allerlei aard: nachtzweten, rusteloze benen… Het gevolg laat zich raden: de patiënt staat met een uitgeteld gevoel op en kan op geen enkel moment van de dag normaal functioneren.

De abnormale uitputting verdwijnt niet door slaap.

Bij chronische vermoeidheid of CVS treden volgende symptomen vaak op:

 • Een plotse ziekte
 • Burn-outsymptomen
 • Extreme vermoeidheid en uitputting, zelfs na minieme inspanningen. Deze uitputtingsverschijnselen zijn na 24 tot 48 u nog niet over.
 • Slecht slapen
 • Malaise
 • Diverse pijnen, waaronder spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, maagpijn en rugklachten
 • Krachtverlies;
 • Duizeligheid en evenwichtsstoornissen
 • Concentratie- en aandachtsproblemen, waaronder dyslexie en balansverstoringen
 • Spraakproblemen
 • Geheugenstoornissen en verlies van kortetermijngeheugen
 • Griepachtige klachten, waaronder koorts en/of afwisselend zweten en koude rillingen
 • Emotionele labiliteit en depressieve gevoelens, stemmingswisselingen, angsten
 • Verlies van intellectuele capaciteiten
 • Gevoeligheid voor licht en lawaai

CVS treft niet elke patiënt op dezelfde manier. De symptomen en de intensiteit ervan kunnen sterk wisselen van persoon tot persoon en bij dezelfde persoon ook van dag tot dag of zelfs van uur tot uur.

CVS symptomen

De oorzaken van CVS

Het chronisch vermoeidheidssyndroom is niet het gevolg van overbelasting of van een te zware werkdruk en verdwijnt niet door te rusten. De oorzaak van CVS is vaak onverklaarbaar, maar artsen stellen vast dat bij het merendeel van de patiënten de symptomen van vermoeidheid worden veroorzaakt door een combinatie van allerhande omgevingsfactoren.

Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)? Verbeter uw nachtrust.

Een goede nachtrust is essentieel om goed te recupereren. Lees meer over het best ondersteunende bed van Dorsoo.

Dorsoo Active+

De behandeling van CVS

Een goede nachtrust

Een goede nachtrust is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor CVS-patiënten. In de slaapkliniek kunnen patiënten hun slaappatroon laten analyseren. Maar voor een goede nachtrust zijn ook een gezonde levensstijl overdag en een goede slaaphygiëne belangrijk. Enkele tips:

 • Gezond eten en snelle suikers en verzadigde vetten vermijden
 • Voldoende bewegen in de buitenlucht
 • Zich leren ontspannen
 • Geen koffie na 4 uur in de namiddag en voldoende water drinken
 • Op een vast tijdstip opstaan en gaan slapen en overdag niet te lang slapen
 • In een donkere kamer slapen

Ook een goed slaapsysteem, zoals dat van Dorsoo, is belangrijk. Een Dorsoo-bed zorgt in eerste instantie voor een goede, correcte ondersteuning van de rug en een veel grotere relaxatie. Mensen met CVS zijn chronisch vermoeid en zowel geestelijk als lichamelijk uitgeput. Een zo kwalitatief mogelijke slaap zorgt ervoor dat mensen die lijden aan CVS beter kunnen recupereren.

Slaapmedicatie

Uw arts kan ook slaapmedicatie voorschrijven. Deze dient echter gecombineerd te worden met bovenstaande tips en werken maar beperkt in tijd. Na lange tijd treedt immers gewenning op. Slaapmiddelen verbeteren ook de kwaliteit van de slaap niet. De patiënt slaapt niet dieper, maar slaapt wel sneller in.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij een psycholoog leert u om te gaan met CVS en de ziekte beter te begrijpen.

Wat is het verschil tussen ernstige vermoeidheid en CVS?

Wanneer u ernstig vermoeid bent, heeft dit meestal een reden. U hebt te veel gewerkt of u hebt een drukke sociale agenda achter de rug. Eén of meerdere keren flink uitslapen volstaat meestal om de batterijen weer op te laden. Een CVS-patiënt is ook moe zonder reden. Zelfs wanneer hij voldoende nachtrust heeft, houdt de vermoeidheid genadeloos aan. Het leven van de CVS-patiënt staat bijgevolg volledig in het teken van zijn ziekte. Bovendien ervaren CVS-patiënten, parallel aan de zware vermoeidheid, ook nog een hele reeks andere klachten.

Burn-out of CVS?

CVS onderscheidt zich van een burn-out omdat de oorzaak niet noodzakelijk bij werkstress ligt. Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom is een aandoening die verwijst naar een aanhoudende of steeds terugkerende uitputting of oververmoeidheid, die gedurende een lange tijd, vaak langer dan zes maanden, aanhoudt. Hoewel CVS klinisch wordt vastgesteld, wordt meestal geen lichamelijke oorzaak gevonden. De vermoeidheid gaat gepaard met andere ongemakken, zoals pijn en slaap- en concentratiestoornissen. Opmerkelijk is dat 80% van de CVS-patiënten vrouwen zijn. Dat zou te maken kunnen hebben met sociale en hormonale factoren.

Opmerkelijk is dat 80% van de CVS-patiënten vrouwen zijn.

CVS

Burn-out is een vermoeidheidssyndroom waarbij de patiënt een overbelasting door werkstress ervaart. Verschillende soorten stress kunnen de oorzaak vormen: de patiënt heeft geen of ongunstige perspectieven, zit in een conflictsituatie met één of meerdere collega’s of superieuren, is het doelwit bij een reorganisatie, heeft weinig uitdagingen of vindt geen bevrediging in zijn werk… Wanneer er meerdere spanningsvelden zijn, kan de werknemer dit niet meer aan en verandert hij van een enthousiaste werknemer in een geestelijk wrak.

Wanneer er meerdere spanningsvelden zijn, kan de werknemer dit niet meer aan.

Patiënten met een burn-out zijn lusteloos en reageren vaak cynisch. Ze nemen afstand van het werk en van de collega’s en gaan uiteraard minder presteren. En uiteindelijk vertalen al deze psychische elementen zich in een mentale, en vaak ook fysieke, vermoeidheid.

Over Jan, manueel therapeut bij Dorsoo Een actieve carrière als voetballer en 20 jaar praktijkervaring als kinesitherapeut (met specialisaties manuele therapie, psychomotoriek en relaxatietherapie) zorgen ervoor dat Jan reeds meer dan 10 jaar mensen met rugklachten advies geeft om pijnvrij te kunnen slapen op een Dorsoo-bed.